Profesor uczelni

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Politechnika Opolska