Profesor uczelni

Wydział Chemiczny Katedra Chemii Fizycznej
Politechnika Gdańska

Profesor uczelni (ze stopniem naukowym doktora) w Katedrze Chemii Fizycznej
Zatrudnienie w ramach programu IDUB Nobelium Joining GUT Research Community na stanowisku profesora uczelni (ze stopniem naukowym doktora) w grupie pracowników badawczych. Zatrudnienie na czas określony (2 lata). Kierownik projektu dr hab. inż. Jacek Czub, prof.uczelni