Profesor uczelni

Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

– prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) o profilu praktycznym na kierunku informatyka w specjalności informatyka w bezpieczeństwie,
– uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni.