Profesor uczelni

Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

-prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach pierwszego i drugiego stopnia, o profilu praktycznym na kierunku kryminologia w specjalności: kryminologia, wiktymologia, kryminalistyka, ochrona praw człowieka;
-prowadzenie działalności naukowej – realizacja projektów i zadań badawczych;
– uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni.