Profesor uczelni

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Warszawski

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni
w Instytucie Nauk o Państwie i Prawie
( czas nieokreślony )