Profesor uczelni

Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

– prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu prawa i postępowania administracyjnego,
– prowadzenie pracy naukowo-badawczej, w tym inicjowanie i udział w projektach badawczych,
-uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni