Profesor uczelni

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Warszawski

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni w Instytucie Historii Prawa – Katedra Prawa Rzymskiego i Antycznego – 1 etat ( czas nieokreślony )