profesor uczelni

Politechnika Warszawska Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Politechnika Warszawska
  • Dziedzina nauki: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Kandydat powinien posiadać wiedzę i doświadczenie zawodowe w zakresie ochrony i inżynierii środowiska ze szczególnym uwzględnieniem hydrologii i gospodarki wodnej, hydrodynamiki, modelowania statystycznego i deterministycznego zjawisk hydrologicznych.

Dokumenty  należy  składać  w  Sekretariacie Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa, pok. 302, tel. +48 22 234 78 87.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.pw.edu.pl.