Profesor uczelni

Wydział Teologii
Najnowsze ogłoszenia

Wymagania stawiane kandydatowi:
1. stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii fundamentalnej
2. doświadczenie prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu teologii (co najmniej 15lat);
3. doświadczenie administracyjne w kierowaniu zespołem akademickim;
4. preferowany zakres badań w obszarze teologii fundamentalnej;
5. 250 pkt. MNiSW (w tym publikacja w czasopiśmie co najmniej 20-punktowym);
6. kierownik jednego projektu badawczego;
7. wygłoszenie 4 referatów w wydarzeniach naukowych (2 krajowych i 2 międzynarodowych);
8. udział w komitecie organizacyjnym wydarzenia naukowego
9. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85).