Profesor uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

Collegium Medicum im. dr. Władysława Biegańskiego
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Miejsce: Częstochowa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

DZIEKAN
COLLEGIUM MEDICUM IM. DR. WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO
UNIWERSYTETU JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
ogłasza
KONKURS
na stanowisko profesora uczelni w grupie stanowisk badawczo- dydaktycznych w Katedrze Nauk Medycznych w ramach umowy o pracę, w wymiarze pełnego etatu.
Stanowisko do objęcia od października 2023 r.
Do konkursu przystąpić mogą osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U.2018, 1668).

Nasze wymagania

 • posiada tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
 • posiada aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza
 • posiada specjalizację z dziedziny radiologii i diagnostyki obrazowej
 • posiada wyróżniający dorobek naukowy;
 • posiada biegłą znajomość języka angielskiego

Zakres obowiązków

 • -

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektor (w treści należy podać numer konkursu)
 • kwestionariusz osobowy (wg wzoru w załączniku nr 3)
 • odpis aktu nadania tytułu naukowego
 • wykaz osiągnięć naukowych lub artystycznych lub dydaktycznych lub organizacyjnych (wg wzoru w załączniku nr 4)
 • oświadczenie, że UJD będzie stanowić podstawowe miejsce pracy z dniem zatrudnienia (wg wzoru w załączniku nr 5)
 • deklaracja o dziedzinie i dyscyplinie (wg wzoru w załączniku nr 6)
 • deklaracja o wliczeniu do liczby N (wg wzoru w załączniku nr 7)
 • oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności (wg wzoru w załączniku nr 8)
 • oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych (wg wzoru w załączniku nr 9)
 • dodatkowo premiowany będzie wykaz publikacji dydaktycznych lub naukowych zaplanowanych do opublikowania afiliowanych przez UJD (wraz z planowanym miejscem publikacji)

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Centrum Obsługi Collegium Medicum im. dr. Władysława Biegańskiego w budynku UJD przy ul. Armii Krajowej 13/15 pokój 014,
  tel. 34 888-01-11.