Profesor uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Gdańsk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • archeologia

Nasze wymagania

 • posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie dyscypliny archeologia;
 • legitymować się krajowym i międzynarodowym dorobkiem naukowym potwierdzającym kompetencje w zakresie archeologii pradziejowej lub archeologii średniowiecza;
 • posługiwać się biegle językiem polskim i dobrze językiem angielskim lub językiem niemieckim lub językiem francuskim
 • posiadać kwalifikacje do prowadzenia zajęć dydaktycznych

Mile widziane

 • doświadczenie w kierowaniu projektami naukowymi lub uczestnictwo w projektach naukowych będzie dodatkowym atutem.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie działalności badawczo-dydaktycznej

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • życiorys i kwestionariusz osobowy
 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
 • dodatkowe dokumenty wyszczególnione w treści ogłoszenia

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w Biurze Dziekana Wydziału Historycznego UG (ul. Wita Stwosza 55, 80-308 Gdańsk z dopiskiem: Aneta Plaskiewicz pok.2.29)