Profesor uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk o Zdrowiu
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
 • Miejsce: Gorzów Wielkopolski
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki chemiczne

Opis stanowiska

Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy – Profesor AJP.
Kandydat powinien wykazać się znajomością zagadnień z zakresu fizyki eksperymentalnej oraz chemii fizycznej.

Nasze wymagania

 • stopień naukowy dra hab. nauk chemicznych w zakresie chemii
 • wykształcenie w zakresie fizyki eksperymentalnej
 • wykształcenie w zakresie chemii fizycznej
 • studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Badaniami Naukowymi i Komercjalizacji Badań

Zakres obowiązków

 • kształcić studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej
 • uczestniczyć w pracach organizacyjnych Akademii im. Jakuba z Paradyża, zwanej dalej AJP

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim z dokładnym określeniem stanowiska, dyscypliny naukowej i zakresu wynikającego z opisu stanowiska
 • oświadczenie o wyborze Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim jako podstawowego miejsca pracy
 • kwestionariusz lub curriculum vitae
 • odpisy (kserokopie) dyplomów poświadczające nadanie stopni i tytułów naukowych i zawodowych, w tym tytułu zawodowego magistra
 • oświadczenie o spełnianiu warunków o których mowa w art. 113 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym
 • wykaz publikacji lub innej działalności naukowej

Załączniki