Profesor uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Pedagogiki Specjalnej
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • pedagogika

Nasze wymagania

 • • dziedzina i dyscyplina, w której kandydat podejmie działalność naukową: nauki społeczne, pedagogika
 • • ukończone studia w zakresie pedagogiki specjalnej
 • • znaczący dorobek naukowy w zakresie nauk społecznych
 • • wiedza z zakresu edukacji, rehabilitacji, metodyki pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną; standardów postępowania w terapiach medycznych stosowanych w okresie kończącego się życia; ochrony i praw pacjenta; ochrony zdrowia psychicznego
 • • publikacje naukowe (artykuły lub rozdziały w monografiach naukowych, monografia autorska);
 • • doświadczenie dydaktyczne
 • • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie oraz j. angielskiego na poziomie bardzo dobrym

Mile widziane

 • umiejętność komunikacji i pracy w zespole
 • motywowanie siebie do pracy
 • chęć i dążenie do rozwoju
 • kreatywność

Zakres obowiązków

 • • prowadzenie badań naukowych i publikowanie artykułów naukowych w krajowych i międzynarodowych czasopismach;
 • • organizacja wydarzeń naukowych (konferencji, seminariów);
 • • przygotowywanie/składanie wniosków o granty
 • • prowadzenie zajęć z zakresu: Proseminarium; Konstruowania programów profilaktyczno-wychowawczych; Projektu badawczo-specjalnościowego;
 • • współpraca z zespołem pracowników Zakładu Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w obszarze prowadzonych prac badawczych i rozwojowych
 • • udział w pracach organizacyjnych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • • deklarację przystąpienia do konkursu -http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze
 • • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie -http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze
 • • odpis dyplomu mgr, dr oraz dyplomu dr hab
 • • deklaracja podstawowego miejsca pracy w przypadku wygrania konkursu http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze
 • informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym oraz inną dokumentację wskazaną w wykazie dokumentów do zatrudnienia na ww. stanowisko znajdującą się na stronie APS - http://bip.aps.edu.pl/artykuly/409/instrukcje-w-sprawie-zatrudnienia

Załączniki