Profesor uczelni stanowisko badawcze

Wydział Mechaniczny
Politechnika Opolska
 • Miejsce: Opole
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria mechaniczna

Nasze wymagania

 • wymagania określone zostały w ogłoszeniu nr KNA16 na stronie https://po.edu.pl/oferty-pracy/

Zakres obowiązków

 • przeprowadzanie badań z zakresu inżynierii mechanicznej

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1) podanie – zaadresowane do JM Rektora Politechniki Opolskiej;
 • 2) życiorys zawodowy (CV);
 • 3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • 4) kserokopie dokumentów poświadczających uzyskanie stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego;
 • 5) informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym oraz zawodowym;
 • 6) oświadczenie kandydata, że Politechnika Opolska będzie jego podstawowym miejscem pracy;
 • 7) oświadczenie o spełnieniu wymagań zgodnie z art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • 8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji o treści: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacyjnego, prowadzonego przez Politechnikę Opolską zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Załączniki