Profesor uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

Collegium Medicum im. dr. Władysława Biegańskiego
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Miejsce: Częstochowa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o zdrowiu

Opis stanowiska

Dziekan Collegium Medicum im. dr. Władysława Biegańskiego Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie stanowisk badawczo -dydaktycznych w Katerze Nauk Medycznych w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu. Stanowisko do objęcia od 1 stycznia 2024r.

Nasze wymagania

 • posiada stopień doktora habilitowanego nauk medycznych lub nauk o zdrowiu lub nauk biologicznych
 • posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć w szkolnictwie wyższym z przedmiotu "Histologia i embriologia"
 • posiada udokumentowany dorobek naukowy w zakresie nauk medycznych lub nauk o zdrowiu lub nauk biologicznych.

Zakres obowiązków

 • Działalnoćś badawczo-dydaktyczna w Katedrze Nauk Medycznych Collegium Medicum im. dr. Władysława Biegańskiego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektor (w treści należy podać numer konkursu)
 • kwestionariusz osobowy (wg wzoru w załączniku nr 3)
 • odpis aktu nadania tytułu naukowego
 • wykaz osiągnięć naukowych lub artystycznych lub dydaktycznych lub organizacyjnych (wg wzoru w załączniku nr 4)
 • oświadczenie, że UJD będzie stanowić podstawowe miejsce pracy z dniem zatrudnienia (wg wzoru w załączniku nr 5
 • deklaracja o dziedzinie i dyscyplinie (wg wzoru w załączniku nr 6)
 • deklaracja o wliczeniu do liczby N (wg wzoru w załączniku nr 7)
 • oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności (wg wzoru w załączniku nr 8)
 • oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych (wg wzoru w załączniku nr 9
 • dodatkowo premiowany będzie wykaz publikacji dydaktycznych lub naukowych zaplanowanych do opublikowania afiliowanych przez UJD (wraz z planowanym miejscem publikacji)

Załączniki