Profesor uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Organizacji i Zarządzania
Politechnika Śląska w Gliwicach
  • Miejsce: Zabrze
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • inżynieria mechaniczna

Nasze wymagania

  • stopień naukowy doktora habilitowanego,
  • udokumentowany dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny,
  • umiejętność swobodnej komunikacji w języku polskim i angielskim.

Zakres obowiązków

  • Zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku będą związane z: kształceniem studentów, rozwojem naukowym i działalnością naukowo-badawczą w ramach dziedzin: nauk inżynieryjno-technicznych i nauk społecznych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • zgodnie z treścią ogłoszenia.

Załączniki