Profesor uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Słupsk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

Od kandydata wymaga się doświadczenia zawodowego w szkolnictwie wyższym, prowadzenia badań naukowych i publikowania wyników badań w czasopismach z dziedziny językoznawstwa, udziału w konferencjach o zasięgu międzynarodowym, aplikowania o granty.

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie językoznawstwo

Mile widziane

 • doświadczenie w pracy dydaktycznej w warunkach szkoły wyższej na kierunku filologia angielska lub lingwistyka stosowana (w parze języków z językiem angielskim).

Zakres obowiązków

 • prowadzić badania w zakresie językoznawstwa
 • wykazać się publikacjami w czasopismach punktowanych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • według załącznika

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku,
  Katedra Filologii Angielskiej,
  ul. Arciszewskiego 22a,
  76-200 Słupsk