Profesor uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Gdańsk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • ekonomia i finanse

Opis stanowiska

Prowadzenie badań naukowych oraz zajęć dydaktycznych na Politechnice Gdańskiej, a także udział w pracach organizacyjnych Wydziału Zarządzanie i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Nasze wymagania

 • dyplom doktora habilitowanego w dyscyplinie ekonomia i finanse lub nauki o zarządzaniu i jakości lub w dyscyplinach pokrewnych
 • co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej
 • dorobek naukowy z zakresu rachunkowości, finansów lub ekonomii obejmujący publikacje w czasopismach indeksowanych w WoS i/lub Scopusie
 • znajomość problematyki finansów, rachunkowości i podstaw ekonomii
 • biegła znajomość języka polskiego oraz angielskiego w mowie i piśmie
 • wysokie oceny prowadzonych zajęć dydaktycznych potwierdzone w ankietach studenckich

Mile widziane

 • umiejętność wykorzystania narzędzi informatycznych i statystycznych
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku angielskim
 • uzyskane granty

Zakres obowiązków

 • prowadzenie wykładów i ćwiczeń w języku polskim i angielskim z przedmiotów dotyczących: rachunkowości finansowej, rachunkowości podatkowej, rachunkowości zarządczej i/lub finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej, zarządzania ryzykiem, matematyki finansowej
 • realizowanie, wspólnie z całym zespołem, problematyki badań określonej przez Katedrę w zakresie finansów i rachunkowości
 • organizowanie konferencji naukowych

Oferujemy

 • pracę w jednej z wiodących uczelni technicznych w Polsce
 • akademicką kulturę organizacyjną opartą na zasadach szacunku
 • stabilne warunki zatrudnienia
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne
 • możliwość wypoczynku w Ośrodku Wczasowym Politechniki Gdańskiej położonym w malowniczym otoczeniu kaszubskich jezior i lasów
 • wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+
 • szkolenia wewnętrzne
 • dostęp do uczelnianej biblioteki
 • możliwość przystąpienia do: grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie, prywatnej opieki medycznej, programu sportowo-rekreacyjnego Benefit (karta MultiSport)
 • zajęcia sportowe prowadzone w obiektach Politechniki Gdańskiej
 • dofinansowanie do wypoczynku
 • preferencyjne pożyczki
 • pracę w dobrze skomunikowanym miejscu
 • i wiele więcej... Pełną listę korzyści znajdziesz na stronie: https://chr.pg.edu.pl/dolacz-donas

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie skierowane do JM Rektora Politechniki Gdańskiej
 • kwestionariusz osobowy (pobierz: https://link.pg.edu.pl/kwestionariusz-osobowy)
 • CV
 • odpis dyplomu habilitacyjnego
 • wykaz dorobku naukowego
 • oświadczenie, iż w przypadku zatrudnienia po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, Politechnika Gdańska będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Politechnika Gdańska,
  Wydział Zarządzania i Ekonomii,
  ul. G. Narutowicza 11/12
  80-233 Gdańsk