Profesor uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Zarządzania
Politechnika Wrocławska
 • Miejsce: Wroclaw
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki socjologiczne

Opis stanowiska

Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych zaprasza do składania wniosków badaczy ze stopniem doktora habilitowanego, zainteresowanych pracą badawczą, dydaktyczną i organizacyjną w ramach Priorytetowych Obszarów Badawczych Politechniki Wrocławskiej (https://pwr.edu.pl/uczelnia/informacje-ogolne/strategia) w dyscyplinie nauki socjologiczne lub/i nauki o zarządzaniu i jakości.

Nasze wymagania

 • Posiadany stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki socjologiczne.
 • Doświadczenie w stosowaniu metod obliczeniowych lub/i ilościowych w obszarze nauk społecznych.
 • Znaczący dorobek publikacyjny, tj. minimum 3 artykuły w czasopismach z listy JCR (których wydawcą nie jest MDPI; www.mdpi.com) w ciągu ostatnich 5 lat.
 • Doświadczenie w zakresie uczestnictwa w roli kierownika lub wykonawcy w projektach badawczych oraz aplikowania o granty badawcze.
 • Aktywny udział w międzynarodowych konferencjach naukowych
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim w języku polskim i angielskim.
 • Biegła znajomość języka polskiego i angielskiego.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie badań naukowych w ramach Priorytetowych Obszarów Badawczych Politechniki Wrocławskiej w dyscyplinie nauki socjologiczne lub/i nauki o zarządzaniu i jakości.
 • Publikowanie wyników badań w czasopismach z listy JCR.
 • Aktywny udział w seminariach naukowych, warsztatach i konferencjach.
 • Inicjowanie, pozyskiwanie i koordynowanie projektów badawczych.
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim, prowadzenie działań na rzecz podnoszenia jakości kształcenia.
 • Wykonywanie prac organizacyjnych na rzecz Katedry, Wydziału i Uczelni.

Oferujemy

 • zatrudnienie w formie umowy o pracę w prestiżowej Uczelni,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pracę w dynamicznym, rozwijającym się zespole.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia oraz zestawienie wymaganych dokumentów znajdują się na stronie Politechniki Wrocławskiej. Link do strony :https://ofertypracy.pwr.edu.pl/offer/8f35e2ae-d4e2-4478-a46f-2ece42efa5b9/view/