Profesor uczelni

Wydział Inżynierii i Ekonomii
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie