Profesor uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Nauk Prawnych
Uniwersytet Zielonogórski
 • Miejsce: Zielona Góra
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki prawne

Opis stanowiska

Instytut Nauk Prawnych w Uniwersytecie Zielonogórskim ogłasza konkurs na stanowisko prof. Uczelni w grupie badawczo-dydaktycznej.

Nasze wymagania

 • stopień doktora habilitowanego nauk prawnych,
 • udokumentowany dorobek naukowy i organizacyjny,
 • doświadczenie dydaktyczne i organizacyjne w szkołach wyższych
 • znaczący dorobek naukowy z zakresu prawa zobowiązań i prawa prywatnego międzynarodowego
 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie w nim zajęć dydaktycznych.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie badań naukowych
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • Działalność organizacyjna

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie do JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • Życiorys i kwestionariusz osobowy,
 • Odpis dokumentu stwierdzający uzyskanie stopnia doktora, doktora habilitowanego
 • Autoreferat,
 • Wykaz publikacji uwzgledniający dorobek naukowy i potwierdzający specjalizację w zakresie prawa zobowiązań i prawa prywatnego międzynarodowego: • do uzyskania stopnia doktora habilitowanego lub do ostatniego zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego, po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego lub po ostatnim mianowaniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego,
 • Informację o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych oraz w zakresie kształcenia kadr,
 • Dokument lub oświadczenie potwierdzający znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie w nim zajęć dydaktycznych