Profesor uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

Politechnika Koszalińska, Wydział Humanistyczny
Politechnika Koszalińska
 • Miejsce: Koszalin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o polityce i administracji

Opis stanowiska

Stanowisko badawczo-dydaktyczne:
PROFESORA UCZELNI
w dziedzinie
NAUK SPOŁECZNYCH
w dyscyplinie:
NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI

Nasze wymagania

 • Stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego w wymaganej dyscyplinie
 • Uznany dorobek naukowy w wymaganej dyscyplinie, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu administracji publicznej, rozwoju regionalnego, integracji europejskiej.
 • Doświadczenie w pracy naukowo-dydaktycznej na uczelni wyższej
 • Przystępując do konkursu kandydaci deklarują całodzienna dyspozycyjność w ciągu tygodnia do pracy dydaktycznej i organizacyjnej na rzecz Wydziału Humanistycznego
 • Warunkiem koniecznym jest podjęcie zatrudnienia na pierwszym etacie w Politechnice Koszalińskiej

Zakres obowiązków

 • Zadania zgodne z Statutem Politechniki Koszalińskiej - Obwieszczenie Nr 2/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r.
 • Zadania zgodne z Zarządzenia Nr 20/2020 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 31 marca 2020 r.

Oferujemy

 • Świadczenia zgodnie z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie skierowane JMR Politechniki Koszalińskiej
 • Życiorys (wraz z informacją o przebiegu pracy zawodowej)
 • Kserokopie/skany odpowiednich dyplomów i certyfikatów (oryginały do okazania w dziale Kadr przy zatrudnieniu)
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o dostarczenie dokumentów do pokoju nr 212 B w Wydziale Humanistycznym, Politechniki Koszalińskiej lub przesłanie na adres: ul. E. Kwiatkowskiego 6E, 75–343 Koszalin – z dopiskiem: KONKURS