Profesor uczelni stanowisko dydaktyczne

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Akademia Nauk Stosowanych w Koninie
 • Miejsce: KONIN
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko Profesora Uczelni na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych ANS w Koninie

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktor habilitowany nauk społecznych;
 • deklaracja, że Akademia Nauk Stosowanych w Koninie będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy;
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie na poziomie umożliwiającym pracę dydaktyczną;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu nauk społecznych, w szczególności z psychologii w szkolnictwie wyższym;
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia seminarium dyplomowego magisterskiego i wypromowaniu prac magisterskich;
 • opublikowany dorobek naukowy w zakresie nauk społecznych, zwłaszcza z zakresu psychologii społecznej;
 • międzynarodowe projekty naukowe.

Zakres obowiązków

 • 1. Przeprowadzanie zajęć dydaktycznych zgodnie z opracowanymi uprzednio sylabusami.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Kwestionariusz

Załączniki