Profesor uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

Uniwersytet WSB Merito Opole
Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Miejsce: Opole
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o zdrowiu

Opis stanowiska

W związku z dynamicznym rozwojem Uczelni, poszukujemy nauczycieli akademickich, chcących dołączyć do kadry badawczo dydaktycznej i dydaktycznej Uniwersytetu WSB MERITO we Wrocławiu na kierunku Dietetyka.

Miejsce pracy: Opole

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora habilitowanego / tytuł profesora (dyscyplina nauki medyczne lub nauki o zdrowiu i/lub technologia żywności i żywienia),
 • osiągniecia w pracy naukowej i dydaktycznej.

Mile widziane

 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (np. prowadzenie zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej; prowadzenie szkoleń lub warsztatów),
 • aktywna działalność naukowa,
 • dorobek naukowy z dyscyplina nauki medyczne lub nauki o zdrowiu i/lub technologia żywności i żywienia, udokumentowana publikacjami w recenzowanych czasopismach lub monografiach,
 • gotowość afiliowania na Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu całości dorobku naukowego powstałego w wyniku pracy w tej Uczelni,
 • umiejętność korzystania z narzędzi informatycznych w pracy dydaktycznej.
 • umiejętność prowadzenia zajęć także w j. angielskim / j. niemieckim,
 • doświadczenie w kierowaniu lub uczestniczeniu w projektach badawczych
 • doświadczenie praktyczne z zakresu dietetyki zdobyte poza uczelnią.

Zakres obowiązków

 • prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami,
 • czynny udział w bieżących zadaniach realizowanych na kierunku Dietetyka.

Oferujemy

 • wynagrodzenie zgodne z regulaminem wynagrodzenia na Uniwersytecie WSB MERITO we Wrocławiu,
 • wsparcie organizacyjne i finansowe działań związanych z rozwojem naukowym,
 • system benefitów pracowniczych (premii i nagród regulaminowych, bezpłatnych szkoleń).

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV