Profesor uczelni stanowisko dydaktyczne

Wydział Humanistyczno-Administracyjny, Zakład Administracyjno-Prawny
Akademia Piotrkowska
 • Miejsce: Piotrków Trybunalski
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki prawne

Opis stanowiska

Wyłoniony kandydat zatrudniony na stanowisku profesora Uczelni zobowiązany będzie do prowadzenia działalności naukowej w dyscyplinie nauki prawne; kształcenia studentów, a także do uczestniczenia w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni, w tym zwłaszcza na kierunku administracja i Wydziału Humanistyczno-Administracyjnego.

Nasze wymagania

 • 1. Posiadanie stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki prawne.
 • 2. Posiadanie dorobku publikacyjnego w dyscyplinie nauki prawne w czasopismach z wykazu czasopism naukowych (najlepiej wysoko punktowanych) i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz w wydawnictwach z wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Oceny dorobku dokonana się w oparciu o obowiązujący w dniu rozstrzygania konkursu wykaz tychże czasopism i wydawnictw.
 • 3. Posiadanie doświadczenia dydaktycznego powiązanego z dorobkiem publikacyjnym w zakresie: prawo konstytucyjne, prawo wyborcze.

Zakres obowiązków

 • Obowiązki związane z prowadzeniem badań naukowych w dyscyplinie nauki prawne: Wyłoniony kandydat zatrudniony na stanowisku profesora uczelni zobowiązany będzie do prowadzenia badań naukowych niezbędnych do rozwoju jednostki, upowszechniania wyników badań naukowych, w szczególności poprzez publikowanie artykułów naukowych w wysoko punktowanych czasopismach z wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz w wydawnictwach z wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe oraz podnoszenia własnego poziomu naukowego . Od kandydata oczekujemy opracowywania wniosków grantowych oraz ubiegania się o środki budżetowe i pozabudżetowe na badania naukowe.
 • Obowiązki związanie z działalnością dydaktyczną: Wyłoniony kandydat będzie prowadzić zajęcia dydaktyczne na Wydziale Humanistyczno-Administracyjnym związane ze stanowiskiem profesora uczelni w wymiarze 180 godzin pensum rocznie (plus ewentualne nadgodziny wynikające z potrzeb Uczelni) w ramach kierunku administracja oraz innych, w zależności od potrzeb kierunków kształcenia. Od kandydata oczekujemy zaangażowania w prowadzenie zajęć dydaktycznych, obejmującego także stałą troskę o podnoszenie poziomu zajęć i dbałość o powiązanie działalności dydaktycznej z najnowszymi wynikami badań.
 • Obowiązki organizacyjne: Udział w pracach związanych z rozwojem poziomu naukowo-dydaktycznego kierunku administracja i Wydziału Humanistyczno-Administracyjnego.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie na stanowisko profesora uczelni.
 • Odpis dyplomu o nadaniu stopnia/tytułu naukowego.
 • Życiorys zawodowy.
 • Wykaz dorobku naukowego.
 • Wykaz prowadzonych zajęć dydaktycznych.
 • Odpisy dyplomów/zaświadczeń potwierdzających dodatkowe kwalifikacje itd.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Akademia Piotrkowska
  Kancelaria, Budynek B
  ul. Słowackiego 114/118
  97-300 Piotrków Trybunalski