Profesor uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

Uniwersytet WSB Merito Opole
Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Miejsce: Opole
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • informatyka

Opis stanowiska

W związku z dynamicznym rozwojem Uczelni, poszukujemy nauczycieli akademickich, chcących dołączyć do kadry badawczo-dydaktycznej i dydaktycznej Uniwersytetu WSB Merito w Opolu na kierunkach: Inżynieria Zarządzania oraz Logistyka inżynierska.

Miejsce pracy: Opole

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora habilitowanego: dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości lub dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina: informatyka lub dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina: inżynieria materiałowa,
 • tytuł zawodowy inżyniera,
 • osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej w zakresie: inżynierii produkcji, procesów produkcyjnych, zarządzania jakością, inżynierii procesów transportowych, inżynierii systemów logistycznych, towaroznawstwa, stosowania oprogramowania klasy ERP.

Mile widziane

 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim (mile widziane także w j. angielskim i niemieckim),
 • aktywna działalność naukowa,
 • dorobek naukowy z dziedziny nauk społecznych, dyscyplina nauki o zarządzaniu lub dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina informatyka lub dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina inżynieria materiałowa, udokumentowany publikacjami w recenzowanych czasopismach lub monografiach,
 • doświadczenie w kierowaniu lub uczestniczeniu w projektach badawczych,
 • doświadczenie praktyczne z zakresu inżynierii zarządzania i/lub logistyki zdobyte poza uczelnią.

Zakres obowiązków

 • prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami,
 • czynny udział w bieżących zadaniach realizowanych na kierunkach: Inżynieria Zarządzania oraz Logistyka inżynierska.

Oferujemy

 • wynagrodzenie zgodne z regulaminem wynagradzania obowiązującym w Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu,
 • wsparcie organizacyjne i finansowe działań związanych z rozwojem naukowym,
 • system benefitów pracowniczych (premii i nagród regulaminowych, bezpłatnych szkoleń),
 • wsparcie w zakresie kształcenia zdalnego.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV