Profesor uczelni stanowisko dydaktyczne

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych
Akademia Nauk Stosowanych w Koninie
 • Miejsce: KONIN
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria mechaniczna

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko Profesora uczelni na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Technicznych ANS w Koninie

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora habilitowanego inżyniera w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna lub uprawnienia równoważne;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu modelowania i symulacji konstrukcji, komputerowo wspomaganego projektowania oraz prowadzenia seminarium dyplomowego magisterskiego;
 • doświadczenie praktyczne zdobyte poza uczelnią wyższą w zakresie modelowania i symulacji konstrukcji;
 • opublikowany dorobek naukowy w zakresie inżynierii mechanicznej;
 • dodatkowy atut: certyfikaty w zakresie modelowania oraz druku i skanu 3D;
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie na poziomie umożliwiającym pracę dydaktyczną;
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku;
 • dyspozycyjność (obecność minimum 3 dni w tygodniu w ANS w Koninie).

Zakres obowiązków

 • 1. Przeprowadzanie zajęć dydaktycznych zgodnie z opracowanymi uprzednio sylabusami.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Kwestionariusz

Załączniki