Profesor uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Politechnika Wrocławska
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

Nazwa stanowiska: Profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
Dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscyplina: informatyka techniczna i telekomunikacja

Nr referencyjny: ProfU_K46_W04N_D03_10_2024

Miejsce pracy: Wrocław
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: 4/4

Ostateczny termin składania zgłoszeń do udziału w konkursie: do dnia 15 czerwca 2024 r., do godziny. 15:00
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30 września 2024 r.
Planowany termin zatrudnienia: 1 października 2024 r.

Nasze wymagania

 • stopień doktora i doktora habilitowanego w zakresie matematyki, informatyki, informatyki technicznej i telekomunikacji lub dziedzin pokrewnych (np. analiza danych, głębokie uczenie się, uczenie maszynowe, technologie informacyjne)
 • doskonała znajomość języka angielskiego
 • znaczący dorobek naukowy, potwierdzony publikacjami naukowymi w recenzowanych czasopismach międzynarodowych oraz materiałach konferencyjnych z listy CORE w ciągu ostatnich pięciu lat, szczególnie w obszarach przetwarzania sygnałów, ML i AI
 • kandydat powinien wykazać się znajomością aktualnych zagadnień z zakresu uczenia maszynowego i przetwarzania sygnałów, udokumentowaną w recenzowanych artykułach naukowych na poziomie międzynarodowym
 • doświadczenie w pozyskiwaniu grantów badawczych
 • staże naukowe w co najmniej 3 międzynarodowych instytucjach akademickich
 • doświadczenie jako lider co najmniej 1 międzynarodowego projektu badawczego i co najmniej 1 krajowego projektu badawczego
 • biegła znajomość języka polskiego umożliwiająca nauczanie w języku polskim

Zakres obowiązków

 • Zadania obejmują prowadzenie badań oraz zajęć dydaktycznych w dziedzinie uczenia reprezentacji uczenia, w szczególności dla grafów:
 • prowadzenie działalności dydaktycznej zgodnie z regulaminem uczelni
 • praca w zespołach naukowo-dydaktycznych w obszarze uczenia maszynowego i analizy sygnałów
 • opracowywanie metod przetwarzania sygnałów
 • opracowywanie metod uczenia maszynowego dla sygnałów, w tym technik interakcji człowiek-komputer
 • opracowywanie metod ewaluacji modeli dla sygnałów
 • opracowywanie modeli uczonych w sposób nienadzorowany i samonadzorowany
 • udział w rozwoju narzędzi do efektywnego przetwarzania sygnałów
 • analizowanie wyników badań i publikowanie ich w czasopismach i na konferencjach naukowych
 • uczestnictwo i prezentacja wyników badań na konferencjach międzynarodowych
 • przygotowywanie propozycji projektów i zarządzanie grantami

Oferujemy

 • zatrudnienie na prestiżowej uczelni
 • dostęp do infrastruktury Katedry Sztucznej Inteligencji, w tym zasobu kilkuset kart H100 do celów badawczych
 • możliwość rozwoju akademickiego w ramach kilkudziesięciu projektów realizowanych przez zespół Katedry
 • pracę w światowej klasy środowisku naukowym
 • wspieranie dalszego rozwoju zawodowego, w tym uzyskiwania stopni i tytułów naukowych
 • Perspektywy rozwoju:
 • możliwość pracy w renomowanym zespole Katedry Sztucznej Inteligencji
 • możliwość uczestniczenia w realizowanych w Katedrze projektach badawczych i dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Zgłoszenie przystąpienia do konkursu adresowane do Rektora (zalacznik 3a)
 • Syntetyczny życiorys
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zalacznik - kwestionariusz)
 • Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego oraz odpis dyplomu ukończenia studiów
 • Autoreferat zawierający informacje o dorobku w zakresie działalności badawczej, doświadczeniu dydaktycznym i działalności organizacyjnej
 • Wykaz publikacji
 • Wykaz i opis staży naukowych
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotycząca przetwarzania danych osobowych (zalacznik 3b)
 • Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (zalacznik 3c)
 • Oświadczenie Kandydata/Kandydatki, że w przypadku wygrania konkursu Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy* (zalacznik 3d)

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • - pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław (Barbara Sękowska, Marta Hoffman-Homa)
  lub
  - pocztą elektroniczną na adres mailowy (Barbara.Sekowska@pwr.edu.pl,
  Marta.Hoffman-Homa@pwr.edu.pl)