Profesor uczelni stanowisko badawcze

 • Miejsce: Gdańsk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki chemiczne

Opis stanowiska

Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej poszukuje osoby na stanowisko profesora uczelni w projekcie Nobelium Joining Gdańsk Tech Research Community (51/2023/IDUB/l.1)

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauk chemicznych
 • udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu wysokiej jakości, spójnych procedur analitycznych
 • udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu badań z zastosowaniem technik mikroekstrakcji oraz w zakresie adsorpcji i usuwania mikrozanieczyszczeń
 • praktyczna znajomość przyrządów chromatograficznych
 • index Hirscha>10
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w tym technicznego)
 • umiejętność obsługi urządzeń analitycznych typu GC, spektrofotometrów UV-VIS oraz FT-IR

Mile widziane

 • doświadczenie w prowadzeniu analiz QSAR/QSPR
 • dobra znajomość języka oprogramowania Python
 • doświadczenie w budowaniu modeli AI/ML przy użyciu Pythona oraz aplikacji pośrednich

Zakres obowiązków

 • przygotowanie powłok do włókien SPME na bazie cieczy jonowych unieruchomionych w porach materiału na bazie krzmionki metodą zol-żel
 • badanie możliwości ekstrakcyjnych oraz opracowanie modeli predykcyjnych w oparciu o deskryptory i odciski molekularne
 • krytyczna analiza literatury oraz przygotowanie maszynopisów publikacji naukowych

Oferujemy

 • pracę w jednej z wiodących uczelni technicznych w Polsce
 • akademicką kulturę organizacyjną opartą na zasadach szacunku
 • stabilne warunki zatrudnienia
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne
 • możliwość wypoczynku w Ośrodku Wczasowym PG
 • wyjazdy zagraniczne w ramach Erasmus+
 • szkolenia wewnętrzne
 • dostęp do uczelnianej biblioteki
 • możliwość przystąpienia do: grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie, prywatnej opieki medycznej, programu Benefit
 • zajęcia sportowe prowadzone w obiektach Politechniki Gdańskiej
 • dofinansowanie do wypoczynku
 • preferencyjne pożyczki
 • pracę w dobrze skomunikowanym miejscu

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV
 • podanie do Prorektora ds. nauki Politechniki Gdańskiej
 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie https://link.pg.edu.pl/kwestionariusz-osobowy
 • dyplom ukończenia studiów wyższych
 • dyplom doktorski
 • wykaz dorobku naukowego

Załączniki