Profesor uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Finansów i Zarządzania
Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • ekonomia i finanse

Opis stanowiska

W związku z dynamicznym rozwojem Uczelni, poszukujemy nauczycieli akademickich, chcących dołączyć do kadry dydaktycznej Uniwersytetu WSB MERITO we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość.

Nasze wymagania

 • tytuł profesora/stopień doktora habilitowanego (dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: ekonomia i finanse);
 • osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej w zakresie finansów lub ekonomii;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim (mile widziane także w j. angielskim lub niemieckim) z finansów lub ekonomii;
 • wykazanie aktywnej działalności naukowej;
 • doświadczenie w kierowaniu lub uczestniczeniu w projektach badawczych;
 • doświadczenie praktyczne z zakresu ekonomii i finansów zdobyte poza uczelnią.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu finansów lub ekonomii zarówno w formule tradycyjnej jak i on-line dla studentów studiów I i II stopnia;
 • zakres szczegółowy prowadzonych zajęć to decyzje finansowe, zarządzanie projektem inwestycyjnym, zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym, finanse publiczne, bankowość lub ekonomia, polityka pieniężna.

Oferujemy

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na podstawowym miejscu pracy;
 • wynagrodzenie zgodne z regulaminem wynagradzania obowiązującym na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu;
 • wsparcie organizacyjne i finansowe działań związanych z rozwojem naukowym;
 • system benefitów pracowniczych (premii i nagród regulaminowych, bezpłatnych szkoleń);
 • wsparcie w zakresie kształcenia zdalnego.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV

Weź udział w rekrutacji