Profesor uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

Uniwersytet Bielsko-Bialski, Wydział Humanistyczno-Społeczny, Instytut Pedagogiczny
Uniwersytet Bielsko-Bialski
 • Miejsce: BIELSKO-BIAŁA
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • pedagogika

Opis stanowiska

INSTYTUCJA: Uniwersytet Bielsko-Bialski
MIEJSCOWOŚĆ: Bielsko-Biała
STANOWISKO: profesor uczelni
DYSCYPLINA NAUKOWA: pedagogika
DATA OGŁOSZENIA: 03.06.2024
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 02.07.2024
LINK DO STRONY: https://oferty-pracy.ubb.edu.pl
SŁOWA KLUCZOWE: pedagogika

Nasze wymagania

 • tytuł naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych (lub humanistycznych) w dyscyplinie pedagogika (preferowana pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna i pedagogika specjalna);
 • znaczący dorobek publikacyjny w ostatnich latach (zwłaszcza monografie autorskie i artykuły w czasopismach naukowych z listy ministerialnej oraz publikacje w druku)
 • doświadczenie i potwierdzony udział w pozyskiwaniu i prowadzeniu projektów i grantów naukowych
 • znaczący dorobek dydaktyczny i organizacyjny

Zakres obowiązków

 • Oczekujemy od kandydata zaangażowania w naukową, dydaktyczną i organizacyjną aktywność Instytutu Pedagogiki

Oferujemy

 • 13 pensja
 • ZFŚS

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o pracę skierowane do JM Rektora, dr hab. inż. Jacka Nowakowskiego, prof. UBB
 • życiorys
 • autoreferat
 • wykaz publikacji
 • odpisy dokumentów (kserokopie) stwierdzających posiadanie stopni naukowych
 • oświadczenie Kandydata o wyrażenie zgody na przetwarzanie przez UBB danych osobowych
 • oświadczenie Kandydata stwierdzające, że UBB będzie jego jedynym miejscem pracy w uczelni wyższej
 • oświadczenie wraz z treścią klauzuli informacyjnej

Załączniki