Profesor uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Medyczny i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
 • Miejsce: Kalisz
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Nasze wymagania

 • dr hab. n. med. i n. o zdr. w dyscyplinie nauki medyczne
 • tytuł specjalisty mikrobiologii
 • prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego
 • posiadanie dorobku badawczo – dydaktycznego w zakresie mikrobiologii udokumentowanego w punktowanych publikacjach
 • doświadczenie w kierowaniu zespołem badawczym w ramach projektów badawczych
 • Uniwersytet Kaliski ma stanowić podstawowe miejsce pracy, w rozumieniu ustawy, kandydata po jego zatrudnieniu

Zakres obowiązków

 • nauczyciel akademicki w grupie badawczo - dydaktycznej

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora
 • Życiorys zawodowy zawierający informacje o dorobku naukowym i organizacyjnym oraz informację o kierunku swojej dalszej działalności, wykaz publikacji i inne
 • Kwestionariusz osobowy
 • Odpisy dyplomów potwierdzające posiadane wykształcenie
 • Świadectwa pracy z zakończonych okresów zatrudnienia
 • Oświadczenie o spełnieniu wymagań art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Oświadczenie, dot. miejsca pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20.07.2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Weź udział w rekrutacji

 • Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
  62-800 Kalisz, ul. Nowy Świat 4