Profesor uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Edukacji Muzycznej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Miejsce: Bydgoszcz
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 6000-9000 zł brutto
 • Dziedzina sztuki
 • sztuki muzyczne

Opis stanowiska

INSTYTUCJA: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Edukacji Muzycznej
MIASTO: Bydgoszcz
STANOWISKO: profesor uczelni, badawczo-dydaktyczny
DYSCYPLINA NAUKOWA: sztuki muzyczne
DATA OGŁOSZENIA: 25.06.2024r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT:25.07.2024r.

LINK DO STRONY: http://www.ukw.edu.pl/strona/konkursy

SŁOWA KLUCZOWE: teoria muzyki, sztuki muzyczne

Nasze wymagania

 • • Posiadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej sztuki muzyczne;
 • • Posiadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce ;
 • • Ukończone studia magisterskie w zakresie teorii muzyki ;
 • • Udokumentowany dorobek naukowy w dziedzinie sztuki w obszarze teorii muzyki;
 • • Doświadczenie w edukacji dzieci i młodzieży w zakresie teorii muzyki;
 • • Dorobek dydaktyczny związany z pracą na uczelni wyższej w zakresie teorii muzyki.

Zakres obowiązków

 • 1. Zajęcia dydaktyczne na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzyczne, studia I i II stopnia
 • 2. Gromadzenie dorobku naukowego w zakresie teorii muzyki
 • 3. Działalność organizacyjna związana z organizacją przedsięwzięć naukowych i artystycznych
 • 4. Udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, seminariach i sympozjach w zakresie sztuki muzycznej

Oferujemy

 • 1. Atrakcyjne wynagrodzenie
 • 2. Możliwość pracy w przyjaznym zespole
 • 3. Możliwość rozwoju naukowego i artystycznego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1.• Podanie o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni badawczo-dydaktycznego skierowane do J.M. Rektora UKW.
 • 2. • List motywacyjny;
 • 3.• Kwestionariusz osobowy; stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr 43/2018/2019 Rektora UKW z dnia 14 czerwca 2019 r.;
 • 4. • Zdjęcie;
 • 5. • Odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki w dyscyplinie artystycznej sztuki muzyczne;
 • 6. • Odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce;
 • 7. • Odpis dyplomu uzyskania tytułu zawodowego magistra w zakresie teorii muzyki;
 • 8. • Informację o dotychczasowym dorobku dydaktycznym związanym z pracą na uczelni wyższej w zakresie teorii muzyki;
 • 9. • Informację o organizacji przedsięwzięć naukowych i artystycznych;
 • 10. • Dokumentację związaną z pracą z dziećmi i młodzieżą w zakresie teorii muzyki;
 • 11. • Kopie świadectw pracy z zakończonych stosunków pracy;
 • 12. • Oświadczenie o spełnieniu wymagań z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • 13. • Oświadczenie potwierdzające , że Uniwersytet Kazimierza Wielkiego będzie podstawowym miejscem pracy kandydata;
 • 14. • Składane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą o świadomości karnej za składanie fałszywych zeznań zgodnie z art. 233 k.k.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
  Sekretariat Wydziału Edukacji Muzycznej
  Ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz