Profesor uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
 • Miejsce: Katowice
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • ekonomia i finanse

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych – ekonomia i finanse;
 • doświadczenie z zakresu ekonomiki i zarządzania;
 • udokumentowany dorobek naukowy;
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Mile widziane

 • doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania instytucjami i organizacjami;
 • doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych w obszarze zarządzania organizacjami;
 • umiejętność opracowywania projektów badawczych i aplikacyjnych na potrzeby rynku;
 • znajomość (w mowie i piśmie) języka obcego na potrzeby realizacji procesu dydaktycznego;
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych;
 • umiejętność obsługi pakietów biurowych.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • prowadzenie działalności naukowej;
 • prowadzenie działalności organizacyjnej na rzecz Katedry, Wydziału, Uczelni.

Oferujemy

 • zatrudnienie od 01.10.2024 r.;
 • pracę w dynamicznym i zgranym zespole oraz w przyjaznej uczelnianej atmosferze;
 • różnorodność zadań i wyzwań, rozwój zawodowy;
 • świadczenia socjalne;
 • możliwość korzystania z obiektów sportowych uczelni.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • zgłoszenie do konkursu adresowane do Rektora AWF Katowice
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk na stronie uczelni)
 • klauzula informacyjna dla kandydata w postępowaniu konkursowym RODO (druk na stronie uczelni)
 • oświadczenie art. 113 ustawy – czynności prawne (druk na stronie uczelni)
 • oświadczenie art. 118 ustawy – bezpośrednia podległość służbowa (druk na stronie uczelni)
 • oświadczenie art. 120 ustawy – AWF Katowice jako podstawowe miejsce pracy (druk na stronie Uczelni)
 • dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji (w tym dyplomy)
 • CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia wraz z wykazem osiągnięć badawczo-naukowych oraz planem rozwoju naukowego i wykazem osiągnięć dydaktycznych

Weź udział w rekrutacji

 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
  Dziekanat Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką (z dopiskiem KONKURS)
  40-065 Katowice, ul. Mikołowska 72A

  oferty-pracy@awf.katowice.pl