Profesor uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Nauk Medycznych
Uniwersytet Zielonogórski
 • Miejsce: Zielona Góra
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

Instytut Nauk Medycznych poszukuje kandydata na stanowisko profesora UZ w grupie badawczo-dydaktycznej w Katedrze Genetyki Klinicznej i Patomorfologii.

Nasze wymagania

 • Kandydat powinien ukończyć 6 - letnie studia medyczne na kierunku lekarskim.
 • Posiadać specjalizację z Patomorfologii.
 • Posiadać stopień doktora habilitowanego nauk medycznych.
 • Co najmniej 5 - letnie doświadczenie pracy w Zakładzie Patomorfologii.
 • Wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego.
 • Co najmniej 10 - letnie doświadczenie naukowe i dydaktyczne.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku lekarskim oraz innych kierunkach medycznych. Przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów. Opracowywanie materiałów dydaktycznych.
 • Czynny udział w konferencjach polskich i międzynarodowych.
 • Prowadzenie prac badawczych w zakresie patomorfologii (w tym patologii molekularnej).

Oferujemy

 • Umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie do JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 • Życiorys i kwestionariusz osobowy.
 • Kopię dyplomu ukończenia studiów.
 • Kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie ww. specjalizacji.
 • Kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych.
 • Informację o aktywności naukowej i dydaktycznej.

Weź udział w rekrutacji

 • Sekretariacie Instytutu Nauk Medycznych UZ;
  ul. Zyty 28,
  65-046 Zielona Góra