Profesor uczelni

Wydział Elektryczny
Uniwersytet Morski w Gdyni

FORMULARZ OGŁOSZENIODAWCÓW
INSTYTUCJA: Uniwersytet Morski w Gdyni – Wydział Elektryczny
MIASTO: Gdynia
STANOWISKO: Profesor UMG
DYSCYPLINA NAUKOWA: Elektrotechnika
DATA OGŁOSZENIA: 04.01.2021 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 28.02.2021 r.
TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 15.03.2021 r.
LINK DO STRONY: we.umg.edu.pl
SŁOWA KLUCZOWE: elektrotechnika
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Poszukujemy Kandydata do pracy na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Automatyki Okrętowej ze stopniem naukowym doktora habilitowanego lub tytułem profesora, absolwenta wyższej uczelni kierunku związanego z elektrotechniką bądź elektroenergetyką okrętową. Preferowane będą osoby ze stażem naukowym i dydaktycznym z zakresu elektrotechniki, a zwłaszcza w dziedzinie energoelektroniki lub automatyki. Wymagane jest przedstawienie dorobku naukowego, publikacji, uzyskanych patentów, wyróżnień i nagród.
W konkursie mogą brać udział osoby, które odpowiadają warunkom określonym
w ustawie 2.0 – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w Statucie UMG. Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
1. podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora UMG,
2. życiorys,
3. kwestionariusz osobowy,
4. wykaz dorobku naukowego,
5. odpis dyplomu doktora habilitowanego lub tytułu profesora,
6. oświadczenie o uznaniu UMG za swoje pierwsze miejsce pracy.
Dokumenty konkursowe należy składać w Dziekanacie Wydziału Elektrycznego UMG w Gdyni, ul. Morska 83-87, p. C-256 A, C-257 tel. (58) 55 86 681.