profesor wizytujący stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • literaturoznawstwo

Opis stanowiska

profesor wizytujący w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w zakresie literaturoznawstwa ukraińskiego

Nasze wymagania

 • • Dyplom doktora habilitowanego w zakresie w teorii literatury i literatury ukraińskiej; • Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literatury ukraińskiej; • Doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć na uczelni wyższej; • Udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie C1; • Znajomość języka ukraińskiego – native speaker; • Udokumentowane publikacjami badania z zakresu teorii literatury, ukraińskiej literatury XX-XXI wieku szczególnie w kontekście europejskim oraz studiów nad pamięcią i traumą

Mile widziane

 • • Doświadczenie prowadzenia zajęć na zachodnioeuropejskich lub amerykańskich uniwersytetach będzie dodatkowym atutem

Zakres obowiązków

 • 1. Prowadzenie działalności naukowej, kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestni-czenie w kształceniu doktorantów. 2. Uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni oraz stałego podnoszenia kompe-tencji zawodowych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. podanie skierowane do Rektora z prośbą o zatrudnienie, 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z informacją dot. przetwarzania danych osobowych (do pobrania ze stronu UW, https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/ 3. zobowiązanie do podjęcia zatrudnienia w UW, jako podstawowym miejscu pracy (do pobrania ze strony UW, https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/), 4. Oświadczenie potwierdzające zapoznanie się i akceptację zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5034/M.2019.282.Zarz.106.pdf 5. życiorys uwzględniający szczegółowo dotychczasową drogę zawodową; 6. dyplom doktora habilitowanego w zakresie w teorii literatury i literatury ukraińskiej; 7. dyplom doktora w zakresie literatury ukraińskiej; 8. informację o doświadczeniu zawodowym w prowadzeniu zajęć na uczelni wyższej; 9. informację potwierdzającą znajomość języka angielskiego na poziomie C1; 10. spis publikacji potwierdzający badania z zakresu teorii literatury, ukraińskiej literatury XX-XXI wieku szczególnie w kontekście europejskim oraz studiów nad pamięcią i traumą;
 • 11. informacją o doświadczeniu w prowadzeniu zajęć na zachodnioeuropejskich lub amerykańskich uniwersytetach będzie dodatkowym atutem

Weź udział w rekrutacji

 • Wydział Lingwistyki Stosowanej
  ul. Dobra 55 pok. 2.244
  00-312 Warszawa