profesor zwyczajny

Wydział Matematyczno - Fizyczny Uniwersytetu Szczecińskiego
Instytut Matematyki

Obszary badawcze reprezentowane w Instytucie Matematyki obejmują (szczegóły na http://www.mat.wmf.usz.edu.pl):

• Teoria liczb i arytmetyczna geometria algebraiczna
• Geometria różniczkowa
• Analiza nieliniowa
• Teoria sterowania
• Funkcje analityczne
• Układy dynamiczne
• Teoria reprezentacji algebr
• Teoria funkcji rzeczywistych
• Analiza funkcjonalna
• Dydaktyka matematyki

Wykaz dokumentów:
• podanie o zatrudnienie (formalnie adresowane do JM Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego)
• życiorys naukowy, informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym,
• kwestionariusz osobowy,
• odpis dyplomu stwierdzającego uzyskanie tytułu naukowego profesora
• wykaz publikacji, opis zainteresowań naukowych i doświadczenia dydaktycznego
• oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Szczeciński będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb ustalenia uprawnień do prowadzenia kierunku studiów wyższych, w przypadku wygrania konkursu