profesor zwyczajny

Wydział Architektury
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania

Zatrudnimy ( od 1.10.17) na etat w podstawowym miejscu pracy doktora habilitowanego lub profesora w dyscyplinie sztuki projektowe, w specjalności wzornictwo. Prosimy o przesłanie CV wraz z dorobkiem artystycznym/naukowym na adres kadry@wseiz.pl.