profesor zwyczajny

Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie