profesor zwyczajny

Wydział Instrumentalny
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

Konkurs otwarty na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Instrumentów Dętych