Pracownik dydaktyczny na Wydziale Humanistycznym, kierunek kształcenia: Administracja, dyscyplina: nauki o polityce i administracji

Humanistyczny
Akademia Finansów i Biznesu Vistula
 • Typ zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: nauki o polityce i administracji

Pracownik dydaktyczny na Wydziale Humanistycznym, kierunek kształcenia: Administracja, dyscyplina: nauki o polityce i administracji.

Oczekiwania:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim, z zakresu m.in. Prawa administracyjnego, Podstaw prawa bankowego, Ochrony informacji niejawnych, Stosowania prawa UE w wewnętrznym porządku prawnym;
 • sprawowanie opieki promotorskiej nad przygotowywaniem przez studentów prac dyplomowych;
 • recenzowanie prac dyplomowych oraz udział w komisjach przeprowadzających egzaminy dyplomowe
 • posiadanie doświadczenia i dorobku naukowego w zakresie nauk o polityce i administracji zgodnie z prowadzonymi przedmiotami.

Umiejętności i kwalifikacje:

 • posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce i administracji (w wyjątkowych przypadkach tytułu zawodowego magistra przy spełnieniu wszystkich pozostałych wymagań)
 • posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
 • posiadanie doświadczenia i dorobku naukowego w zakresie nauk o polityce i administracji
 • posiadanie biegłej znajomości języka angielskiego, umożliwiającej prowadzenie zajęć w tym języku
 • posiadanie doświadczenia w praktyce zawodowej, zgodnej z kierunkiem kształcenia

Dodatkowe wymagania:

 • posiadanie doświadczenia zawodowego w administracji publicznej.

 

Prosimy o wysyłanie dokumentów aplikacyjnych na w/w stanowisko na adres: vistula.hr.cv@vistula.edu.pl do dnia 23.06.2021r.

 • CV
 • oświadczenie o dziedzinie i dyscyplinie;
 • dokumenty poświadczające uzyskanie co najmniej stopnia naukowego doktora (w wyjątkowych przypadkach tytułu zawodowego magistra);
 • oświadczenie, że Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Filia Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, będzie podstawowym miejscem pracy z dniem zatrudnienia

Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na vistula.hr.cv@vistula.edu.pl