asystent badawcz-dydaktyczny

Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Wymagania:
1. Posiadanie tytułu zawodowego magistra albo tytułu równorzędnego w dziedzinie nauk medycznych;
2. Specjalizacja z zakresu rehabilitacji medycznej;
3. Kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo-badawczej;
4. Doświadczenie w pracy dydaktycznej;
5. Znajomość języka obcego.