Asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

1. Posiadanie tytułu zawodowego magistra albo tytułu równorzędnego w dziedzinie nauk medycznych;
2. Specjalizacja z zakresu chorób wewnętrznych;
3. Ukończone studia podyplomowe / specjalizacja z organizacji w ochronie zdrowia;
4. Kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo-badawczej;
5. Doświadczenie w pracy dydaktycznej;
5. Znajomość języka obcego.