asystent dydaktyczny

Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

1. Posiadanie tytułu zawodowego magistra albo tytułu równorzędnego w dziedzinie nauk medycznych;
2. Specjalizacja z zakresu chirurgii ogólnej;
3. Doświadczenie w pracy dydaktycznej na wyższej uczelni;
4. Znajomość języka obcego.

Dokumenty należy przesłać na adres: Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, Radom, ul. B.Chrobrego 27, pok. nr 203 do dnia 22.02.2021 r.
O dacie wpływu decyduje data złożenia dokumentów w wyżej wskazanym miejscu.
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: 24.02.2021 r.