adiunkt dydaktyczny

Wydział Mechaniczny
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
  • Forma zatrudnienia: Część etatu
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

·         posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych (technicznych) w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport (budownictwo);

·         minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe związane z projektowaniem konstrukcji budowlanych;

·         znajomość programów branżowych wspomagających projektowanie konstrukcji, np. AutoCAD i Robot Structural Analysis;

·         prowadzenie zajęć w języku polskim;

 

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.uniwersytetradom.pl.