asystent

Wydział Mechaniczny
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
  • Forma zatrudnienia: Część etatu
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Posiadanie tytułu magistra inżyniera i ukończenie studiów na kierunku Budownictwo o specjalności konstrukcje budowlane
·         minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe związane z projektowaniem konstrukcji budowlanych;

·         znajomość programów branżowych wspomagających projektowanie konstrukcji, np. AutoCad i Robot Structural Analysis;

·         prowadzenie zajęć w języku polskim;

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę inhttps.