Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych;
 doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych na kierunkach medycznych z przedmiotów: profesjonalizm w medycynie, zdrowie publiczne, żywienie człowieka oraz dietetyka kliniczna;
 posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza;
 publikacje naukowe z zakresu nauk medycznych;
 minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe;
 znajomość języka angielskiego.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.old.uniwersytetradom.pl.