Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: informatyka techniczna i telekomunikacja

Wymagania:

·         posiadanie stopnia doktora – dyscyplina naukowa: informatyka/informatyka techniczna i telekomunikacja;

·         doświadczenie dydaktyczne;

·         udokumentowany dorobek w dyscyplinie informatyka/informatyka techniczna i telekomunikacja;

·         doświadczenie w pracach naukowo-badawczych;

·         znajomość problematyki związanej z jakością kształcenia na studiach wyższych;

·         znajomość języka obcego.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.uniwersytetradom.pl.