Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Wydział Ekonomii i Finansów
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: ekonomia i finanse

·         posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse;

·         doświadczenie dydaktyczne w szkolnictwie wyższym, w szczególności związane z  problematyką zastosowania metod ilościowych w ekonomii i finansach;

·         doświadczenie w pracach naukowo-badawczych;

·         doświadczenie w zakresie współpracy międzynarodowej;

·         zainteresowanie problematyką zastosowania metod ilościowych w ekonomii i finansach potwierdzone np. doświadczeniem praktycznym, doświadczeniem dydaktycznym, publikacjami naukowymi;

publikacje naukowe z zakresu zastosowania metod ilościowych w ekonomii i finansach;
·         znajomość problematyki związanej z jakością kształcenia na studiach wyższych;

·         znajomość języków obcych.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.uniwersytetradom.pl.